acebook

© 2024 Kõik õigused kaitstud
Kotka Tervisemaja

Infoks rinnavähi patsientidele, kes vajavad rinnaproteesi

24.10.2017

Alljärgnevalt leiate täpse ülevaate rinnaproteeside soodustuse kohta.

Alates 2016. a jaanuarist korraldab abivahendite soodustingimustel taotlemist ja eraldamist Sotsiaalkindlustusamet. Abivahenditeenuse korraldamise nõuded on täpsemalt kirjas sotsiaalhoolekande seaduses (§ 46 – § 55).

Kellel on õigus vajalikule abivahendile soodustust saada:
• puudega lapsed kuni 18-aastased –90%
• kõik lapsed kuni 18-aastased – 50%, eriarsti tõendi alusel
• õppiv puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealine kuni 26-aastased – 90%
• puudega või töövõimetusega alates 40% tööealised isikud – vastavalt määrusele
• osalise/puuduva töövõimega tööealised isikud – vastavalt määrusele
• vanaduspensionärid – vastavalt määrusele
• 01.01.2017 lisandusid 16-17-aastased isikud, kellel on tuvastatud osaline/puuduv töövõime – vastavalt määrusele

Lisaks eelnevalt loetletud isikutele on õigus soodustust saada:
• isikul rinnaproteesi ostmiseks – NB! rinnaproteesi vajav isik ei pea taotlema puuet!
• isikul, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks
• isikul silmaproteesi ostmiseks

Asjade käik:
1. operatsiooni läbi teinud isik saab perearstilt või eriarstilt vastava TÕENDI, kus on märgitud, et isik vajab rinnaproteesi kas ühele või mõlemale kehapoolele ning saab ka RETSEPTI rinnaproteesi kohta (retsepti kehtib ka tõendina, kui sinna on märgitud sõnadega: …”vajab rinnaproteesi”…)
2. isik pöördub Sotsiaalkindlustusameti poole TÕENDIGA abivahendi kaardi taotlemiseks
3. isik pöördub abivahendi müüja poole koos ABIVAHENDI KAARDI ja perearsti või eriarsti vastava rinnaproteesi RETSEPTIGA

Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“: 06.30.18 rinnaproteesid – 4 aasta jooksul 2 tk (ühe kehapoole kohta) – 70% soodustusega 144,00 EUR piirhinnast*. *Arvutuskäik. Kui proteesi hind on 134 EUR ehk alla piirhinna, siis soodustuse määr on 70% 134 EUR-st ehk 93,80 EUR ja isik maksab 40,20 EUR. Kui proteesi hind on 150 EUR ehk üle piirhinna, siis soodustuse määr on 70% piirhinnast 144 EUR-st ehk 100,80 EUR ja inimene maksab 49,20 EUR.

Õigusaktide (seaduse ja määruse) lingid:
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015041

Vastavalt patsiendi soovile temale kõige paremini sobiva rinnaproteesi leidmiseks palume broneerida 30 minutiline aeg Reio Vilipuu Taastusravikliinikus, aadressil Kotka 12 C-korpuse I korrusel, telefonil 6454250. Kohapeal saadaval ka spetsiaalne pesu ning ujumisriided. Oleme avatud E-R 10:00-18:00.

Rinnaproteeside soodustusega soetamist võimaldab Euroopa Sotsiaalfondi “Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine” meede.