• en
  • fi
  • ru

acebook

© 2019 Kõik õigused kaitstud
Kotka Tervisemaja

Kotka Tervisemaja

Perearstist plastilise kirurgiani

MIS ON KOTKA TERVISEMAJA?

Kotka Tervisemaja koondab ühe katuse alla erinevaid tervishoiuvaldkonna ettevõtjaid-teenuseosutajaid, kes on spetsialiseerunud teatud erialale ja pakuvad oma erialal võimalikult laia teenuste ringi. Kotka Tervisemajas tegutsevaid kliinikuid iseloomustab pikaajaline töökogemus, kaasaegsetele diagnostika ja ravi standarditele orienteeritus ning ka rahvusvaheline tuntus. Kliinikutel võib olla koostöölepinguid Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusameti või teiste tervishoiuteenuse osutajatega, millest tulenevalt võivad teenused olla patsientidele soodustusega, või tuleb soovitud teenuse eest täielikult ise maksta.

Kotka Tervisemaja on avatud 2017. aasta jaanuarist. A majas tegutsevad Rosenthali Perearstikeskus, naistearst Reet Laasik, Jalaravi Kliinik ja Benu Apteek (I korrusel), Niine Nahakliinik (II korrusel) ning Sakala Hambaravi ja Sakala Unekeskus (III korrusel), samuti kohvik Viktus (I korrusel). B majas asuvad Mammograaf Radioloogiakliinik, Dr Kullamaa Plastikakirurgia ja Kotka Erahaigla. C maja avati 2017. aasta novembris ning selles on tegutsema asunud Reio Vilipuu Taastusravikliinik (I korrusel), Kotka Silmakabinet, Audiomed Kuulmiskeskus ja nõustamiskabinet/tarvikute pood, Astra Kliinik, Babysport ja FysioMedica (II korrusel) ning Marienthali Kliinik (III korrusel). C maja I korrusel paiknevad ka kaubandus- ja teeninduspinnad Selveri, lillepoe, ilusalongi ja Lens Optika prillipoega. Vaata majaplaani.

MIS ON KOTKA TERVISEMAJA VÄÄRTUSTEKS?

KOGEMUS: Meil töötavad pikaajalise kogemusega tippspetsialistid. Tipus püsimiseks täiendame pidevalt nii ennast kui ka pakutavaid teenuseid. Kasutame oma teadmisi ja oskusi lisaks parima ravi pakkumisele ka koolitamiseks ning valdkonna arendamiseks. Hoolitseme, et siinse meditsiini tase ja maine oleksid kõrged nii täna kui ka tulevikus.

HOOLIVUS: Teeme oma tööd südamega. Mõistame, et iga inimene on ainulaadne ja püüame leida igaühe jaoks sobiva lahenduse. Oleme lihtsasti kättesaadavad, viisakad ja abivalmid, jagame infot ammendavalt ning räägime patsiendile arusaadavas keeles.

TERVIKLIKKUS: Teeme koostööd nii tervisemaja siseselt kui ka kolleegidega mujal. Väärtustame patsiendi aega ja muudame vajalike teenuste kättesaamise võimalikult lihtsaks, loogiliseks ja mugavaks.

ARENGULE SUUNATUS: Innustume uuendustest ja tahame alati areneda. Innovatsiooni rakendamisel oma teenustes lähtume kvaliteedist, milles oleme kompromissitud.

MILLISED ON KOTKA TERVISEMAJA EESMÄRGID?

Erinevaid kliinikuid koondava ühise tervisemajana oleme endale seadnud järgmised eesmärgid:

  • pakkuda patsientide vajadustest lähtuvat, kaasaegsete diagnostika ja ravi standardite kohast ning terviklikku teenust
  • kasutada eri teenuseosutajate parimaid praktikaid ja kogemusi üksteise täiendamiseks
  • edendada innovatsiooni kasutuselevõttu nii meditsiini- kui ka tugiteenustes, sh uudsete diagnostika- ja ravimeetodite analüüsimine ja juurutamine, telemeditsiin, e-konsultatsioonid, digiregistratuur, makselahendused isemaksjatele
  • tõusta üheks Läänemere-äärse raviturismi tõmbekeskuseks