Kotka Tervisemaja

MARIENTHALI KLIINIK

Inimene on rahul siis, kui tema tõekspidamised, tahtmised ja teod on omavahel kooskõlas. Meie spetsialistid annavad endast parima, aitamaks Teil saavutada tasakaalu iseendas ja ümbritsevaga. Meie meeskonda kuuluvad psühhiaatrid (sh laste ja noorukite psühhiaater), psühholoogid (sh lapsepsühholoogid), neuropsühholoogid, psühhoterapeudid, vaimse tervise õed, logopeed, füsioterapeut, tegevusterapeut, loovterapeut, sotsiaaltöötaja.  Olete oodatud eelkõige järgmistel juhtudel:

 • soovite ennast paremini tundma õppida ja psüühiliselt areneda;

 • tunnete endal olevat emotsionaalseid või vaimseid probleeme nagu liigne muretsemine; kergesti ärritumine; läbipõlemine; ülemäärane viha või (armu)kadedus; lein, millega on raske ise toime tulla; paanikahood; keskendumisraskused; mäluhäired; pidev pingetunne; meeleolu alanemine; motivatsioonipuudus; lootusetusetunne; energiapuudus; töövõime alanemine; unehäired; võimetus lõõgastuda; raskused sihipärasel tegutsemisel; kontrollimatu mõttetulv; meelepetted; sundmõtted või –teod; ebamäärased valud, millele ei ole seletust leitud; probleemid seksuaalsusega; isu- või söömishäired vm;

 • Teil on tekkinud kahtlus mingi psüühikahäire esinemise osas;

 • Teil esineb kehalisi vaevusi, millega on raske toime tulla;

 • soovite hinnangut oma psüühilise seisundi kohta.

www.marienthalikliinik.ee
Kontakt


+372 650 5036
info@marienthalikliinik.ee
Kotka Tervisemaja C maja
III korrus

Teenused:
 • PSÜHHIAATRI VASTUVÕTT
 • VAIMSE TERVISE ÕE VASTUVÕTT
 • PSÜHHOLOOGI VASTUVÕTT
 • INDIVIDUAALNE, PAARI, PERE JA GRUPI PSÜHHOTERAAPIA
 • LOOVTERAAPIA
 • TEGEVUSTERAAPIA
 • PSÜÜHIKAHÄIRETE DIAGNOSTIKA
 • PSÜHHOLOOGILISED JA NEUROPSÜHHOLOOGILISED UURINGUD
 • TAASTAV NEUROPSÜHOLOOGIA TEENUS AJUINFARKTI, -TRAUMA VÕI NEURODEGENERATIIVSETE HAIGUSTE KORRAL
 • PSÜÜHIKAHÄIREGA ISIKU LÄHEDASTE NÕUSTAMINE
 • LOGOPEEDI JA ERIPEDAGOOGI TEENUSED
 • FÜSIOTERAPEUDI TEENUS, SOOLAVOODI, SWIMITATION
 • KONSULTATSIOON TÕENDI SAAMISEKS (RELVALOA TAOTLEMISEL, LAPSENDAMISEL, KAITSEVÄE SOBIVUSE HINDAMISEKS VM)
 • SOTSIAALTÖÖTAJA KONSULTATSIOON