Kotka Tervisemaja
Baltikumi kaasaegseima erameditsiinikeskuse Kotka Tervisemaja asukoht on aastakümneid kandnud ühiskondlikult olulist rolli – nõukogude ajal koolitati Kotka 12 aadressil rõiva- ja rätsepmeistreid, nüüd töötavad samas hoones hinnatud erakliinikud. Kuidas vanast koolimajast loodi uus erameditsiinikeskus, selgitavad Kaamos Ehituse tegevjuht Alo Nõmmik ja Kotka Tervisemaja asutaja Raul Niin.

Kaamos Ehitus AS-i tegevjuhi Alo Nõmmiku sõnul pole vana, nõukogudeaegse hoone ümberehitamine just väga levinud trend, vaid pigem on optimaalsem vana hoone lammutada ja uus, energia- ja ruumiefektiivsem hoone selle asemele ehitada.

“Ümberehitus on otstarbekas, kui on võimalik säilitada hoone väärtuslikke elemente. Kui hoone konstruktsioon vastab vajalikule plaanilahendusele ja uue hoone funktsionaalsusele, siis tasub kaaluda olemasoleva vana hoone rekonstrueerimist. Kui mitte, siis on soodsam ehitada algusest peale uus hoone,” nentis Nõmmik.

Kotka Tervisemaja asutaja, Raul Niin selgitas, et kuna kinnistu soetati juba arendusfaasis, mil hoone rekonstrueerimiseks oli väljastatud ehitusluba ja hoones olid tööd juba alanud, siis analüüsides hoonete funktsionaalsust, nenditi koostöös ehitajaga, et kompleksi A- ja B-hoone lammutamine pole vajalik, kui  väiksema, eraldiseisva C-hoone parema funktsionaalsuse tagamiseks on mõistlik ehitada uus hoone. “Selle otsusega säilitasime aastakümne-pikkuse ajalooga ühiskondliku hoone, andes vanale hoone uue kaasaegse lahenduse ja veel aastakümnete pikkuse eluea,” sõnas Niin.

Nõmmik selgitas, et vana hoone ümberehitamise suurimaks väljakutseks oli mahutada kõik uued ja vajalikud kommunikatsioonid olemasolevasse hoonesse. “Väga palju projekteerimis- ja ehitusküsimusi tuli lahendada jooksvalt, et tervisekeskuseks vajalikud lahendused sobituksid uuel kujul n-ö vanasse vormi. See nõudis projekteerija, ehitaja ja tellija tihedat koostööd,” rõhutas Kaamos Ehituse tegevjuht.

Tervishoiul kõrged nõudmised

Niine hinnangul pole tervishoiuteenuste hoonete ega ruumide nõudmised lihtsad ning kui lisada veel vana hoonega kaasnenud piirangud, siis polnud ehitajatel lihtne kõiki vajalikke süsteeme uude kompleksi mahutada. “Ometigi suudeti kõik nõudmised ning vajadused täita – see nõudis erinevate osapoolte tihedat igapäevast koostööd.”

Ta lisas, et alati on lihtsam minna kergema vastupanu teed ja luua midagi uut, samas, kui on võimalik säilitada varasemat väärtust, siis ei tasu ehitusprotsessi keerukusest heituda ning võimalusel säilitada vana hoone väärtus uue funktsiooni kaudu.

“Kindlasti eristub Kotka Tervisemaja teistest vastvalminud tervisekeskustest oma tervikliku sisu poolest. Lisaks apteegile, perearstikeskusele ja mitmetele hinnatud eriarsti pädevuskeskustele on majas ka kaasaegne diagnostikakeskus ja haiglakompleks. Meilt saab patsient kõik vajalikud uuringud ja kaasaegse ravi ühest majast. Sellist erinevatest tervishoiuvaldkonna teenuseosutajatest koosnevat tervikliku tervisemaja Eestis ja lähiriikides teist ei ole,” rõhutas Niin.

Kotka Tervisemaja koondab ühe katuse alla erinevaid tervishoiuvaldkonna ettevõtjaid-teenuseosutajaid. Raul Niin selgitas, et kogu ehitusprotsess on omakorda aidanud kaasa ka kliinikutevahelisele aktiivsele koostööle ja sünergia leidmisele. “Hoone rekonstrueerimisest alanud koostöö on kandunud meie erakliinikute igapäeva ning erinevad pädevuskeskused alates perearstidest ja radioloogidest, lõpetades hamba- ja plastikakirurgidega teevad seeläbi senini tugevalt koostööd, mis tähendab, et me saame erinevates kliinikutes pakkuda ühiselt kõrget ennetus- ja ravikvaliteeti, sest kliinikute n-ö vundament ja eesmärgid on ühised,” nentis Niin. 

Tema sõnul on Kotka Tervisemajas kasutusel nii regiooni kõige uuemad tehnoloogilised lahendused kui ka meditsiinisektori arengule vastavad uued ravilahendused, mis muudavad ka ravikvaliteedi taset varasemast paremaks.

Artikli allikas:
http://www.ehitusuudised.ee/uudised/2017/04/25/vanast-koolihoonest-erameditsiinikeskuseks 
0

Kotka Tervisemaja
Täna paigaldati nurgakivi 2017. aasta alguses avatavale Kotka Tervisemajale, millest saab Baltikumi üks suurimatest ja kõige uuem erameditsiinikeskus, mis ühendab erinevate kliinikute kompetentsi ja pühendumuse terviklikuks raviteenuseks, muutes pere- ja eriarstiabi kättesaadavamaks.

Kotka Tervisemaja asutaja Raul Niin selgitas, et Kotka Tervisemajas hakkavad tööle parimad Eesti arstid ja meditsiinipersonal, kes lähtuvad enda töös patsiendi vajadustest, kõrgest raviteenuse kvaliteedist ja võimalikest kaasaegsetest uuendustest, mis aitavad teenuste kvaliteeti ja ravivõimalusi uuele tasemele viia.

«Kotka Tervisemaja eesmärk on pakkuda kõrgel tasemel raviteenust nii Eesti inimestele kui ka tõusta Baltikumi ja Läänemere-äärsete riikide raviturismi tõmbekeskuseks,» rõhutas Niin. Ta lisas, et Kotka Tervisemaja kliinikud on orienteeritud uue põlvkonna meditsiinisüsteemi arendamisele ehk üheskoos pakutakse multi-distiplinaarset raviteenust, kus kõik eriarstid vaatavad ka enda valdkonnast kaugemale ning on valmis nii igapäevatöös kui ka meditsiini arengu jaoks kasutusele võtma uudseid innovaatilisi lähenemisvõimalusi.

Niin tõi esile, et praeguse seisuga hakkavad Kotka Tervisemajas raviteenust osutama Niine Nahakliinik ja Niine Esteetikakliinik, dr Jüri Kullamaa plastikakirurgia kliinik, mille enamik patsientidest on juba praegu välisriikidest ning kelle eestvedamisel raviturismi osakaal kindlasti veel kasvab. Samuti asuvad Kotka Tervisemajja eelmisel aastal Eesti ettevõtlusauhindade Aasta uuendaja nominendiks olnud Sakala Hambaravi, üle Eesti piltdiganostikauuringuid teostav Mammograaf Radioloogiakliinik, Svea Rosenthal Perearstid, silmakabinet dr. Jaan Reimand , BENU Apteek ning Gourmet Coffee. Lisaks teistele eriarstide kabinettidele avatakse tervisemajas ka Kotka Erahaigla, kus saab olema Baltikumi üks kaasaegsemaid päevakirurgiakeskusi. Samuti on Kotka Tervisemajja plaaneeritud ruumid telemeditsiini- ja innovatsioonilaboriks, mis toetab meditsiini-innovatsiooni ja –teaduse arendamist ning kuhu on oodatud lisaks DermTest OÜ-le ka teised valdkonnaga seotud iduettevõtteid.

Kotka Tervisemaja asutaja Raul Niine sõnul on ehitusjärgus olevas Kotka Tervisemajas ruumi veel mõnele kliinikule, kelle teenus annaks lisandväärtust tervisemaja kontseptsioonile. Kotka Tervisemaja üldpind on ca 6000 ruutmeetrit.

Sakala Hambaravi tegevjuht Hendrik Kiige selgitas, et lisaks kliinikutevahelisele meditsiinilisele koostööle on plaanis Kotka Tervisemajas arendada välja ka ühtsed administratiivsed süsteemid nagu nuti-broneerimise või uute makselahenduste võimalused, mis lisaks kaasaegsete ravitehnoloogiate kasutamisele aitavad Eestisse luua uue põlvkonna meditsiiniteenust. «Sakala Hambaravi ravijärjekordade broneerimise mobiilirakendus ja kasutusele võetud uue põlvkonna tehnoloogiad on andnud meile hea kogemuse, et selle baasilt süsteemi ka teistesse Kotka Tervisemaja kliinikutesse laiendada – näeme, et läbi kaasaegsete infotehnoloogiliste lahenduste saame muuta eriarstide teenuse kiiremini kättesaadavamaks ning lihtsustada ka arstide tööd, tõstes samaaegselt ka ravikvaliteeti,» sõnas Kiige.

Kotka Tervisemaja luuakse endise Tallinna Teeninduskooli Kotka tänaval asunud õppekompleksi asemele. Kaamos Ehituse tegevjuht Alo Nõmmik näeb suurepärast võimalust rajada pika ajalooga majja uus, kaasaegne ja kvaliteetne tervisemaja. «1970. aastal avati hoones tehnikakool nr.19, mis tegutses edukalt üle 30 aasta õppeasutusena ja andis erialase hariduse paljudele tunnustatud spetsialistidele. Meil on hea meel viia ellu tellija eesmärk ehk anda uus sisu tugeva ajalooga viimastel aastatel tühjalt seisnud hoonele. Kotka Tervisemaja usaldus ja meie ligi 10-aastane kogemus ning professionaalne lähenemine ehitusturul on vaid hea koostöö aluseks,» sõnas Nõmmik.

Mammograaf Radioloogiakliiniku tegevjuht Silver Raudsepp tõi esile, et eriarstisüsteemi paremini toimimisele aitab kindlasti kaasa ka Kotka Tervisemajja koonduv uuringute kompetents. «Kui ühes tervisekeskuses saab patsient abi nii perearstilt kui ka vajadusel teostada nii MRT, mammograafia, röntgeni ja ultraheliuuringu ning konsulteerida ka kirurgi või eriarstiga, siis muutub raviteenus nii patsiendi kui ka arstide jaoks senisest efektiivsemaks ja mugavamaks,» rõhutas Raudsepp. Perearst Svea Rosenthal lisas, et tervisemaja suureks eeliseks on ka kliinikutevahelise oskusteabe kiirem vahetamine ning patsiendist lähtuv koostöö pere- ja eriarstide vahel.

Plastikakirurgiakliiniku doktor Jüri Kullamaa näeb Kotka Tervisemajas olulist väärtust ka välispatsientidele, kes hindavad Eesti arstide kompetentsi ning peavad väga oluliseks kaasaegseid ravivõimalusi. «Uus ja tehniliselt kõrgetasemeline tervisekeskus on Eesti raviturismi arendamise seisukohalt väga oluline – usun, et Kotka Tervisemaja kui Baltikumi suurim erameditsiinikeskus tõstab Eesti meditsiini konkurentsivõimet, olles lähiaastatel juba oluline ravikeskus nii Balti- kui ka Skandinaaviamaades,» sõnas dr Kullamaa.Kotka Tervisemaja luuakse endise Tallinna Teeninduskooli Kotka tänaval asunud õppekompleksi asemele. Kaamos Ehituse tegevjuht Alo Nõmmik näeb suurepärast võimalust rajada pika ajalooga majja uus, kaasaegne ja kvaliteetne tervisemaja. «1970. aastal avati hoones tehnikakool nr.19, mis tegutses edukalt üle 30 aasta õppeasutusena ja andis erialase hariduse paljudele tunnustatud spetsialistidele. Meil on hea meel viia ellu tellija eesmärk ehk anda uus sisu tugeva ajalooga viimastel aastatel tühjalt seisnud hoonele. Kotka Tervisemaja usaldus ja meie ligi 10-aastane kogemus ning professionaalne lähenemine ehitusturul on vaid hea koostöö aluseks,» sõnas Nõmmik.

Artikli allikas:
http://elu24.postimees.ee/3636947/galerii-baltikumi-uusim-erameditsiinikeskus-sai-tunnustatud-arstide-saatel-nurgakivi?gallery=73073&image=5209965
0

NO OLD POSTSPage 2 of 2NEXT POSTS