MIS ON KOTKA TERVISEMAJA?

Kotka Tervisemaja koondab ühe katuse alla erinevaid tervishoiuvaldkonna ettevõtjaid-teenuseosutajaid, kes on spetsialiseerunud teatud erialale ja pakuvad oma erialal võimalikult laia teenuste ringi. Kotka Tervisemajas tegutsevaid kliinikuid iseloomustab pikaajaline töökogemus, kaasaegsetele diagnostika ja ravi standarditele orienteeritus ning ka rahvusvaheline tuntus. Kliinikutel võib olla koostöölepinguid Eesti Haigekassa ja teiste tervishoiuteenuse osutajatega, millest tulenevalt võivad teenused olla patsientidele tasuta, või tuleb soovitud teenuse eest ise maksta.

 

Kotka Tervisemaja on avatud 2017. aasta algusest. A- ja B-majas on tegutsema asunud Rosenthali Perearstikeskus, Mammograaf Radioloogiakliinik, Niine Nahakliinik, Dr Kullamaa Plastikakirurgia, Kotka Erahaigla, Sakala Hambaravi, Benu Apteek, Jalaravi Kliinik ning kohvik Viktus. C-maja avatakse 2017. aasta teises pooles ning sellesse kolivad Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus, silmaarst Jaan Reimandi kabinet, imikute ja laste füsioteraapia Babysport, spordivigastuste raviga tegelev Tervisepisik, Tursekeskus jt. Samuti on C-maja I korrusele planeeritud kaubandus- ja teeninduspinnad, millel seavad end sisse Selveri kodupood, lillepood, kingsepp, Lens Optika prillipood jt.

  • Text Hover
MIS ON VALITUD KOTKA TERVISEMAJA VÄÄRTUSTEKS?

KOGEMUS
Meil töötavad pikaajalise kogemusega tippspetsialistid. Tipus püsimiseks täiendame pidevalt nii ennast kui ka pakutavaid teenuseid. Kasutame oma teadmisi ja oskusi lisaks parima ravi pakkumisele ka koolitamiseks ning valdkonna arendamiseks. Hoolitseme, et siinse meditsiini tase ja maine oleksid kõrged nii täna kui ka tulevikus.

 

ARENGULE SUUNATUS
Innustume uuendustest ja tahame alati areneda. Innovatsiooni rakendamisel oma teenustes lähtume kvaliteedist, milles oleme kompromissitud.

 

HOOLIVUS
Teeme oma tööd südamega. Mõistame, et iga inimene on ainulaadne ja püüame leida igaühe jaoks sobiva lahenduse. Oleme lihtsasti kättesaadavad, viisakad ja abivalmid, jagame infot ammendavalt ning räägime patsiendile arusaadavas keeles.

 

TERVIKLIKKUS
Teeme koostööd nii tervisemaja siseselt kui ka kolleegidega mujal. Väärtustame patsiendi aega ja muudame vajalike teenuste kättesaamise võimalikult lihtsaks, loogiliseks ja mugavaks.

  • Text Hover

 
MILLISED ON KOTKA TERVISEMAJA EESMÄRGID?

Erinevaid kliinikuid koondava ühise tervisemajana oleme endale seadnud järgmised eesmärgid:

 

pakkuda patsientide vajadustest lähtuvat, kaasaegsete diagnostika ja ravi standardite kohast ning terviklikku teenust;

 

kasutada eri teenuseosutajate parimaid praktikaid ja kogemusi üksteise täiendamiseks;

 

edendada innovatsiooni kasutuselevõttu nii meditsiini- kui ka tugiteenustes, sh uudsete diagnostika- ja ravimeetodite analüüsimine ja juurutamine, telemeditsiin, e-konsultatsioonid, digiregistratuur, makselahendused isemaksjatele;

 

tõusta üheks Läänemere-äärse raviturismi tõmbekeskuseks.

  • Text Hover